Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův třicátý channeling

Následující channeling byl přijat 11. prosince 2016 v Las Vegas a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé ženy, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou.

Existuje velkolepá duchovní historie, která představuje myšlenku Lemurijského sesterstva. Časem jsme vám během těchto asi 30 channelingů pomalu představili koncepty toho, čeho jste byly součástí. Nyní hovoříme ke všem ženám, které toto poslouchají. Není žádná chyba ani náhoda, že během tohoto posunu, během této kouzelné doby, konce precese rovnodennosti máte toto pohlaví - takto byly věci nastaveny, tak to bylo naplánováno, aby všechny ty, které se po mnoho let podílely na Lemurijském sesterstvu, byly dnes opět naživu a znovu jako ženy. A je to tak, že všechny tyto ženy vnímají a cítí historii, o které mluvíme. Že existoval čas, kdy ženy nesly prapor, pochodeň šamanství a bylo to přirozené. A muži to potřebovali a očekávali. Obraceli se na ženy pro tento druh rady a pomoci. To byl předpoklad po celou dobu.

Pochopitelně jste nebyly nezbytně všechny pospolu, když jste byly součástí sesterstva. Byly jste rozptýleny do velkého časového období, do mnoha životů. Ale na tom nesejde, protože semena vaší Akáši to zažila a o těchto semenech nyní hovoříme. Ta vás teď svedla dohromady. Nezáleží na tom, v kolika životech jste to zažily nebo jestli jste přitom byly pospolu. Ta pospolitost je zde teď. To je sesterstvo. Něco, co jste všechny zažily.

Vždy se ptáte, jak to ale aplikovat v současnosti. Co to znamená? O některých z těchto věcí už jsme mluvili. Dokonce jsme vám minule řekli, ať hledáte mezeru - věci, které dosud nebyly udělány. Že existují takové mezery a místa, kam můžete vnést to, co existovalo tenkrát. A nemusíte přitom nic přepisovat nic z toho, co se teď děje, abyste to mohly udělat. Ale něco vám chci právě teď povědět...

Je to pro Mele´ha. Je to také pro ty ženy, které jsou zde. Kdybych vás tak mohl vzít zpět do toho skvělého místa zvaného Lemurie, na malý kontinent na hoře Havaj, která kdysi trčela z vody do výšky 30 tisíc stop... Nikdo se nikdy nezeptal, kde přesně bylo sesterstvo. Bylo to velké místo. A odpověď zní, že sesterstva byla všude. Žily jste u oceánu, tam probíhalo rybaření, tam byla města a vesnice. Tam se odehrávalo učení. A nebyla tam zima. Takže sesterstva byla všude. Pomyslely jste si někdy, že to byl kolektiv, který se přitom skládal ze 40 či 50 sesterstev zároveň? Byly na všech současných ostrovech. Tehdy tam však byla jen jedna centrální hora, žádné ostrovy. Ty se objevily až když se hora začala potápět. Takže na to musíte myslet jinak než dnes. Existovalo tolik sesterstev, protože tam byla spousta vesnic. Část úkolu Mele´ha spočívala v cestování od jednoho sesterstva k druhému. Odehrávalo se tam něco, o čem vám chci povědět a dát vám k tomu instrukce. A ty, Mele´ha, máš rok na to, abys to dala dohromady.

Na Nový rok jste dělaly něco společně. Tehdy byl jiný kalendář, ale v určitou dobu nastal Nový rok. Neříkaly jste mu tak, byla to nová energie, začátek. A pokaždé, když došlo k této obnově, sestry cosi prováděly zároveň po celém tomto kontinentu. Dělaly to společně. Můžete se ptát, jak to mohly udělat všechny naráz, když neexistovaly žádné hodiny, když neexistoval žádný odkaz na čas, ale ono vždy existovalo nějaké měření času - a v případě sesterstva to byl čas přílivu a odlivu. Každé sesterstvo mělo ukazatel - když slunce zapadalo, když příliv dosáhl určitého místa a voda, třeba i jen lehce, zaplavila tento ukazatel, pak všechny dostaly stejnou zprávu ve stejnou dobu. Tehdy začaly "bohoslužbu" - obřad. A jaký to byl obřad! Každá žena v kruhu mluvila o tom, co se stalo ten rok. Bylo to nádherné. Mluvily o narození svých dětí, připomínaly ty, kdo zemřeli. Mluvily o oslavě života těch, kteří s nimi už nebyli. Mluvily o všem, co dělaly, i když byly třeba některé z nich nemocné - mluvily o výzvách, kterými prošly a jak si vzájemně pomáhaly. Jmenovaly ty, které k nim přišly a pomohly jim. A dotkly se jejich hlavy. Žádná z nich si nestěžovala. To protože původní učitelky (pozn. překl.: Plejáďanky) jim pověděly o vědomí. Ne o afirmacích, to bylo na tehdejší dobu trochu moc pokročilé, ale o tom, že pozitivní myšlení vytváří pozitivní výsledky. Říkaly jim, že jim naslouchá samotný oceán. Že hora a vzduch jsou součástí jejich životů a když tedy do vzduchu vypouštějí pozitivní slova, pak se jim vrací zpět opět pozitivní věci.

Ta oslava byla oslavou nového roku. Pořádaly ji co nejblíže večeru, než začala nová sada ročních období. Nazývaly to velmi odlišně než nyní vy a v jinou dobu. Všechny tyto kruhy byly koordinované - po celém tomto místě zvaném Lemurie. A všechny věděly, že to provádějí zároveň. Mele´ha dohlížela na centrální kruh. Byl jejím domovem. Věděla však také, že to nejen dělají všechny zároveň, ale zpívaly také stejné písně. Předávaly stejné zprávy. Pořádaly stejnou oslavu. A tak jednou ročně byly všechny spojené dohromady. A já chci, abyste to udělaly. Je to těžké, protože na letošek nebylo nic naplánováno. Za rok však bude. A vy nyní máte technologii, abyste se spojily po celé planetě jako jedno obrovské sesterstvo, abyste to navrhly tak, abyste všechny dělaly totéž. Abyste nevyslovily nic negativního, abyste mohly přemítat o uplynulém roce a oslavit věci, které vyžadují oslavu. Dívejte se na výzvy jako na věci, kterými jste potřebovaly projít. Jako na věci, které vás posilují a připravují na to, co se stane příště.

Pospolitost tohoto jednoho obřadu nastavila pódium pro všechny vesnice na celý příští rok. A ano, i muži tam byli (Kryon se směje) - seděli v pozadí, protože potřebovali jednou za rok slyšet, co ženy potřebovaly říci. Cítili krásu duchovnosti a oslav posvátnosti. Seděli tam s hořícími pochodněmi, v tichu a v respektu k tomu, co jste pro ně vy ženy dělaly, protože ženy nějak věděly, jak se "dotknout tváře Ducha", jak komunikovat se Stvořitelem. Říkaly jste jim jak a kde rybařit. Varovaly jste je před blížícími se bouřemi. Ženy s pomocí intuice zachránily bezpočet životů... Jednou ročně se dělo něco zvláštního všude naráz a každý se toho účastnil.

Máte na to celý rok, Mele´ha, pokud to chcete. Se současnou technologií to není tak těžké. Ale jaká to bude událost! Sesterstvo je veliké a bude ještě větší. A to, co představuje, je láska. Ženy komunikující mezi sebou a také s Tvořivým Zdrojem. Je to nádherné. Chci, abyste si nyní vyvolaly vizi - jaké to bylo, když slunce zapadalo, pochodně plály, vítr vál a vy jste začaly... ženy v celém kruhu hovořily nahlas, aby to každý mohl slyšet a oslavovat, co se ten rok odehrálo. Shrnuly události toho roku a připomněly ty, kteří zemřeli - to vše tak pozitivním způsobem... Každý se na to těšil. Byl to zlatý hřeb všech událostí. A já to přináším právě teď, protože je to poslední channeling sesterstva pro tento rok. A toto je také nejspíš poslední rok, kdy se nebude konat žádný kolektivní obřad. Přemýšlejte o těchto věcech - co tehdy znamenaly a co mohou znamenat nyní, kdy sesterstvo začíná dospívat do něčeho většího - ne většího, pokud jde o počet, ale většího pokud jde o energii a smysl.

Děkuji ti, Mele´ha za to, co děláš pro planetu.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.