Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův dvacátý devátý channeling

Následující channeling byl přijat 20. listopadu 2016 ve Wilmingtonu a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou, jinam. Žádnou z těchto informací neslyší. Dohoda, kterou mám s ním, však není stejná, jakou mám s vámi. A říkám to znovu. Nenechte se oklamat hlasem. Hlas je mužský, ale jazyk nikoli. Máte tendence se rozdělovat do "krabic" - do krabic očekávání toho, co si myslíte, že se stane, co předpokládáte, že by mohlo být. A jsou věci, které se vám nikdy nepřihodily.

Kladly jste otázky o mystice a magii. Mystika a magie představují jednoduše multidimenzionalitu. Jako mystika a magie to připadá jen těm, kdo žijí ve 3D. Máte to v sobě. A ženy jsou první, které to v sobě nesou. Hovořili jsme o tom v mnoha, mnoha, mnoha poselstvích. A nyní přicházíte znovu a není žádná náhoda, že jste v tomto životě ženami. Žádná. Proto skutečnou otázkou je, co následuje. Jak můžete zaujmout místo ve společnosti, která zde byla dříve?

Proto se vás nejprve ptám: "Koho se chystáte nahradit? Čí místo hodláte zaujmout? Čeho se bojíte?" Pojďme to tedy na chvíli prozkoumat. Kolik žije ve vašem okolí "šamanů", kteří přišli na toto místo? A odpověď je, že žádný. Uvědomily jste si, že ve vaší společnosti je vše umístěno do strukturovaných náboženských krabic? A když jdete mezi ně, slyšíte mystiku nebo doktrínu? A když informujete tyto "krabice", o nichž se očekává, že budou představovat místa, kde se nachází Bůh, co zde slyšíte? Jsou tam obřady (ceremonie)? Ne. To, co tam slyšíte, není mystické, je to jednoduše doktrína. A je to historicky přesné s ohledem na svou dobu. Dělají ale na těchto místech stejné věci, jako by dělali šamani? A odpověď je ne. Rád bych, abyste to pochopily a rozuměly, že ve vaší kultuře je obrovské prázdno. Prázdno, které nemůže být vyplněno jinak než krásným posvátným ženstvím. Je to prostor, pro to, co je šamanské, mateřské, pomáhající, sesterské.

Mysticismus, který si nesete, spočívá v moudrosti, jíž jste součástí... a pomalu začnete vidět to, co je moudré, to, co představuje léčení, to, co vy ženy můžete vidět, co vám pomáhá vychovat vaše děti. A jakmile to začnete uplatňovat kolem sebe ve svém životě, veškerém životě kolem vás, začne se to ukazovat. Lidé za vámi začnou chodit, možná nejdřív sousedé a přátelé se situacemi a problémy, a znovuzrozená moudrost, kterou v sobě nesete po staletí, začne vycházet najevo. Začnete být známé jako ty, které umí pomoci, možná také jako ty, které dokonce vidí přicházet to, co není zřejmé. Role šamana není o tom stát před lidmi a předávat "doktrínu". Nemáte nikoho nahrazovat! Budete se přesouvat do toho "prázdna", které potřebuje být zaplněno ženami. Pomalu to začne být tak, že bude více a více žen, které začnou být schopné číst energie, vidět, být a léčit - lidé si budou přát prostě jen být s vámi. "Pojďme se podívat támhle a popovídat si s touto osobou a tamtou osobou." Mohou dokonce vzniknout kruhy šamanské energie. A nemusíte tomu tak ani říkat, abyste nikoho nevyděsily. Můžete tomu říkat třeba andělské kruhy nebo úplně jinak. Prostě něco "bezpečného". (Kryon se směje.) Ale ten mysticismus v tom je nový. Je to způsob, jakým se můžete vrátit k tomu, kde jste byly, čím jste byly a co znáte - začíná to k vám proudit a je to absolutně a jednoduše bezpečné. S ničím a nikým nesoutěžíte, protože to zde prostě dosud nebylo. (Pozn. překl.: nikoho nenahrazujeme, nevytváříme si konkurenci mezi sebou.) Chápete, co říkám? Takže ta prázdna, ty mezery, začnete zaplňovat - v rodině, ve společnosti, ve vašem okolí, ve společnosti a kdovíkde ještě - a to vše se spojí dohromady. Muže i ženy. Budou to skupiny moudrosti. Budete mít odpovědi a lidé budou odcházet a řeknou: "Na to bych nepomyslel, tohle je úžasné, ona má tak úžasné informace, úplně jakoby mě znala!"

A když se vrátíte k prapředkům, k tomu, co šamani skutečně dělali, byli to léčitelé, ti co "čtou" životy. Oni měli "magii". A mystika? Hmm. Vždycky jste ji měly. Součástí toho být mystikem je být matkou. Vědět dopředu, co lidé, kteří jsou s vámi, budou příště potřebovat. Součástí toho být mystikem je být v partnerství a vědět, co bude partner příště chtít. To je pravá šamanská energie. Ta, která ví dopředu, vyřeší problém, než se vůbec začne utvářet. A ta, která má dobré odpovědi na problémy života, která zná informace o léčení, o těle, o osobnostech člověka a třeba i také o tom, jak vychovávat děti.

Rozumíte tomu, co říkám? Nesoutěžíte - zaplňujete prázdno tím, co ještě neexistuje, takže do něj můžete "vplout" a nebudou zde žádné námitky. Můžete do něj vplout a nebude zde žádný odpor, od žádného pohlaví. Vytváříte něco, co už neexistuje, čekalo to na vás. Doufám, že jste porozuměly tomuto krátkému poselství. Doufám, že odstraní jakoukoli úzkost či strach, který můžete mít z toho, že "vyjdete na světlo", že se "ukážete". Co když vám řeknu, že civilizace, jak ji znáte, na vás čekala? Už je čas.

Dnešní poselství se může zdát trochu "mysteriózní", ale byl bych rád, abyste spolu chvíli diskutovaly o jeho praktické podstatě, a díky tomu ho plně pochopily. Abyste pochopily, co znamená a jaký bude další krok.

Pro teď však říkám - a tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Renata Z. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.