Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův dvacátý osmý channeling

Následující channeling byl přijat 29. října 2016 v Aucklandu na Novém Zélandě a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro mého partnera je toto poněkud nepříjemný okamžik, protože musí zcela ustoupit stranou. To, o čem budeme hovořit, není určeno k tomu, aby si to pamatoval. Nejsou zde žádná tajemství, ale znovu opakuji, že tento proces je určen vám. Je to ženská energie. Nenechte se zmást mužským hlasem. Můj partner tu není, nebude si to pamatovat. Je to určeno pro tuto skupinu. Pochopitelně to bude nahráno a on si to poslechne později.

Toto je znovusjednocení. Tuto skupinu vede Mele´ha a i pro ni je to znovusjednocení. Panuje zde pocit kamarádství těch, které mají velmi jemné vědomí a mnohé z nich jsou matkami. Vy víte, že právě vaše pohlaví je jako první spojeno s Duchem. Tak tomu vždy bylo. To už jsme vám říkali a dává to smysl. Jsou určité věci, které nejsou osudem dané, ale přednastavené - to znamená, že až nastane správný čas, tak to tak prostě bude. Této skupině jsem říkal, co se stalo, když jste propojili uzel a nulu (dvě konkrétní místa na Zemi). Ovšemže to bylo součástí lemurijské zkušenosti. Přesáhlo to lemurijskou dobu, ale bylo to pokračováním tradice po velmi dlouhou dobu. A vy jste teď tady - na dalším ostrově, či skupině ostrovů, tak jako tenkrát.

Mele´ha tu nikdy nebyla. Ona zůstala. Žila a setrvala v Lemurii až do posledního dechu. Toto je pro ni znovusjednocení - znovu se s vámi shledává. Tento a předchozí channeling jsou první tohoto druhu na Novém Zélandu. Umožnila to právě Mele´ha svým příchodem. Je to její znovusjednocení nejen s těmi, se kterými se znala před tak dávnou dobou, ale je to také její znovusjednocení s ní samou. Uplynulý týden trávila tím, že dělala jen velmi málo věcí mimo to, že neustále hleděla na vodu, rozpomínala se a oslavovala. A také přitom učinila některá rozloučení, o kterých s vámi zatím ještě nemluvila. Toto znovusjednocení je pro ni začátek. Je to začátek pro sesterstvo a zároveň je to i dokončení.

Pro vás několik, které jste se zde shromáždily na tomto nedotčeném místě, je to jako když je vám předložen pokrm - pokrm, který se vařil staletí, ale nyní je již konečně připraven, abyste ho mohly okusit. Představuje uvědomění si toho, kdo doopravdy jste. Znovu opakuji, že ne všechny jste byly přímo součástí lemurijské zkušenosti, ale vy všechny jste byly součástí toho vědomí a to ve vás nyní rezonuje. Můžete se ptát: "A co s tím mám dělat? O čem to všechno je?" Přemýšlejte o tom jako o znovusjednocení s vyšším vědomím, které bývalo v této zemi - vědomí, které můžete nyní okusit, protože jste nyní na této půdě. A nezáleží na tom, jestli jste tu byly vždy nebo jste sem přijely poprvé. Je to nový začátek, posun paradigmatu, pokud chcete, aby tomu tak bylo. A uzel a nula, které byly nyní propojeny, budou mít harmonický vliv na vše, co budete chtít dělat. Už jen to, že jste se sešly a oslavujete - samotná oslava tohoto konkrétního sesterstva, tu startuje energii, která tu velmi dlouho nebyla. Velmi dlouho. Povím vám něco extrémně kontroverzního. (Pauza.) Váhám. Mohly byste to špatně pochopit...

Sesterstvo zde bylo po velmi dlouhou dobu a my vám říkali, že v průběhu věků se na planetě děly věci, které způsobily, že se toto sesterstvo skrylo. Nemohlo přetrvat v tom, co se odehrávalo. Vy znáte historii. Víte, jak se to odehrálo. A nyní zde probíhá znovusjednocení, kdy oslavujete způsob, jak to bývalo, abyste částečně znovu obnovily vedení lidstva. Teď vám chci něco povědět, pokud si dokážete propojit body. Drahé staré duše, měly jste obojí pohlaví. O tom nemluvíme příliš často. Pokud jste prožily tisíce životů a byly jste součástí původní skupiny nebo původního vědomí na kterémkoli kontinentě, co se stalo ve vaší Akáše, když jste se vrátily jako muž? Pamatujete si cokoli z toho? Akáša si pamatuje věci, u kterých je důležité, aby si je pamatovala. Přemýšlejte o tom, jak se Akáša probouzí v Mele´ha. I ona prožila mnoho životů v obou pohlavích, tak jako vy. Muž - žena, muž - žena... Co se stane s tak silnou skupinou žen, které po staletí nesly pochodeň osvícení pro tuto planetu? Co se stane, když změníte pohlaví (v dalším životě)? Zmizí to všechno, protože už nejste žena? Akáša ožívá s probuzením. A probuzení nastává u starých duší. Takže co se stane se skupinou žen, které se příště narodí jako muži a probudí se? Povím vám to - stanou se svobodnými zednáři! (Kryon se vítězoslavně a pobaveně směje.) Zednářské hnutí vzešlo přímo ze sesterstva. TO je skutečně kontroverzní. Když se podíváte na to, co zednáři drželi jako tajemství, pak uvidíte metafyziku, která je dnes držena odděleně od fyziky. Uchovávali tolik tajemství, která náležela sestrám.

Nyní vidíte znovusjednocení celého lidstva. Sesterstvo je skutečně součástí celého lidstva, nejen ženské části. Ale drahé, je to znovusjednocení na této nedotčené půdě - vás, Mele´ha a vědomí, které jste započaly a které přetrvalo v průběhu celé existence lidstva až do dnešních dní. Nikdy neodešlo. Jen se změnilo a přetransformovalo. Nyní je načase, abyste pro sebe znovu zažehly mnoho věcí - aby byly takové jako původně, kdy věci bývaly jednodušší. Mohou takové být znovu.

Toto je poselství dnešního dne. Hloubka toho, co jste vykonaly, kdo jste a co je od nynějška možné. Mele´ha vás vyzvala, abyste odložily věci, které vám brání v uvědomění, kráse a radosti. To je to, co říká i Kryon. TO je znovusjednocení. Znovusjednocení se sebou a rozpomenutí se na radost.

Nechť toto setkání započne.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.