Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův dvacátý sedmý channeling

Následující channeling byl přijat 21. října 2016 v Queenstownu na Novém Zélandě a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vítejte na tomto prvním shromáždění sesterstva tohoto ostrovního národa. A v rámci něho bychom vám rádi předali vzpomínky, něco z historie a určité úvahy a informace, které možná tato skupina nikdy dřív neměla. Toto je sesterstvo a v rámci něho je zde pouze jedno pohlaví, které se toho účastní. A přesto vám může vaše Akáša říci, že jste byly docela často i druhým pohlavím. Ve skutečnosti, jestliže chcete uctít Lemurii, je padesát tisíc let stará. Měli jste různá pohlaví a v každém jednotlivém životě jste měly na výběr. V těch životech jste měly jedno pohlaví, a pak jste jej změnily a žily životy v tomto jiném pohlaví a tak zase znovu dokola.

Jaká je šance, že jste byly ženami v časech Lemurie a jste jimi i nyní? Nebyl to "hod kostkou", co vás v ženském pohlaví přivedlo na toto setkání. A není náhoda, že máte také vzpomínky na Lemurii. Už jsme to říkali dříve. Systém je kompletní. Drahé dámy, toto je precese rovnodennosti. Je to něco, co bylo předpovězeno v astronomii. Bylo zde načasování. A vaše rozhodnutí přijít na Zemi v pohlaví, které máte, bylo jednoznačné. Není to žádná náhoda. Ano, byly jste ženami v těch časech, které nyní zmiňujeme. Často dochází ke zmatení ohledně vašich vzpomínek na Lemurii. Všechny tyto věci už byly dříve vysvětleny. Ne všechny jste tak "staré". A tím myslím staré duše, kterými jste - ne každá z vás byla původně z Lemurie. A zde to začíná být zajímavé. Protože ten pocit ohledně původu směřuje tam, kam šli Lemuřané. Takže pojďme začít tam, kde Lemurie skončila, když se potápěla.

Už jsme o tom dříve hovořili. Syndrom potápějícího se ostrova, možná to mohl být syndrom původní Atlantidy, jde napříč historií, kdy se potopilo mnoho ostrovů a Akáša si pamatuje pouze jeden (pousmání)! A o tomto budeme dnes hovořit, protože jakmile šla Lemurie ke dnu, ti, kteří tam byli, neměli ani ponětí, zda zmizí pod hladinou nebo ne. Mluvíme o tom, co dnes nazýváte Havaj. Byl to malý kontinent Mu, od toho Le-Mu-rie. Stal se Havajskými ostrovy. Řekli jsme vám, že po dobu mnoha let, kdy se postupně potápěl, magma bublalo a vytékalo pod touto obrovskou horou, a ostrov se začal potápět do oceánu. Ti z vás, kteří na něm byli, "odletěli". Protože pro vaše životy a vaše rodiny to byl konec Lemurie, a začátek "rozptýlení" lemurijského vědomí po celé planetě.

Bylo mnoho začátků na této planetě, ale Lemurie byla výjimečná. Už jsme to říkali. Byla izolovaná od všeho ostatního. A tak byla něco jako velmi výjimečné jídlo, které je připraveno vždy čerstvé. Žádné zásahy či ovlivňování. Řekli jsme vám, že současná planeta vzala Lemuřany na mnoho míst, ale když šli jižně, někteří přistáli na ostrově, který nyní nazýváte Rapa Nui. Kupodivu, když se zeptáte domorodců z Rapa Nui odkud přišli, řeknou, že z Havaje. Sedm soch "Moai" je postaveno čelem k Havaji a nazývají se "cestovatelé". Poznáním jejich předků bylo, že všechny ostatní Moai směřují "dovnitř" ostrova a sedm k Havaji.

O těch dalších Lemuřanech jsme vám řekli, že přistáli zde - ostrovní národy Nového Zélandu. Nepřipadá vám to zajímavé, že "hned vedle" je kontinent zvaný Austrálie? S civilizací právě tak starou jako Lemurie, představující přinejmenším 40 tisíc let civilizace, po kterou se nezměnila. Mohli byste si myslet, že Lemuřané s Austrálií měli něco společného, ale neměli. Chtěli ostrov (smích). Život na ostrově je něco, co se skrz tisíce let zapíše do Akáši. Byli to rybáři, šamani. Ženy vedly ostatní jinam. Intuitivně věděly, kam se vydat. Jak najdete místo, zemi, uprostřed Pacifiku, nazvanou Rapa Nui, pokud nemáte nějaký druh pomoci, nebo navigaci hvězd na polokouli, kterou jste nikdy neviděly (smích)? Jedna věc je navigovat podle hvězd, které znáte a jiná podle hvězd, které jste nikdy neviděly. A přesto to dokázaly. To vyvolává otázku: "Měly nějakou pomoc? Měly nějaký výcvik? Byli Plejáďané stále s nimi?" A odpovědi jsou ano, ano a ano. Nový Zéland nebyl omyl. Bylo to intuitivní. A když, dámy, vyjdete ven, zjistíte proč. Protože je to jako by se Havaj "ze severu" (severní polokoule) promítla sem na jih. Když se zde vylodili, věděli, že jsou na správném místě.

Chtěl bych vám povědět něco, co vám může připadat zajímavé a extrémně kontroverzní. Domorodci, které jste zde potkaly, nebyli původními obyvateli. Ti, kteří zde byli původně, jsou Lemuřané (pousmání), kteří vlastně osídlili ostrov. Ti byli první. Byly pak další dvě vlny domorodců, jež následovali z Tichého oceánu, z místa které nazýváte Polynésie. A tak nyní máte směs těch, kteří se zde vylodili původně, a těch, kteří přišli později. Můžete se zeptat: "Jak to fungovalo? Bojovali proti sobě?" Nechám to tak být. Řeknu vám jen, že to bylo "splynutí". A to jsou ti, které zde potkáváte dnes, kteří ale stále v sobě nosí původní domorodce. Nejsou čistými Lemuřany, jsou spíše polynéskými Lemuřany. A to je kontroverzní. Jen se jich zeptejte! Ale tak se to přihodilo. A vy se nacházíte na druhé, třetí, možná i čtvrté Lemurii. Vědomí, které jste měly v původní Lemurii, se stalo tím, co je zde.

Některé z vás ví pouze o této Lemurii, nikdy jste nebyly součástí té původní. Ale dovolte mi říci, co přežilo. Ženy byly šamany. Nezměnily jste kulturu jen proto, že jste připluly na jiné místo. A tak jste zde pokračovaly. Ženy vedly civilizaci po mnoho let. A mnoho z vás se ocitáte v určité "pozici" Akáši, jakoby jste nikdy neopustily tuto oblast nebo dokonce tuto polokouli, a jste zpět. Když vyjdete ven, kopce (hory) k vám zpívají. Už jste zde byly dříve.

Cítíte energii "vedení" - energii, toho, že jste vedly celou civilizaci, včetně mužů? Spoléhali na vás díky tomu, co jste měly, což byla hlavně intuice - díky ní jste vedly ostatní v situacích jako kde rybařit, jak se bude chovat počasí, jak léčit... Dělaly jste tytéž věci, jako na původním ostrově - rodily jste pod vodou, zpívaly, společně jste se setkávaly... Setkávaly jste se intuitivně (bez předchozího plánování) na základě okamžitých situací, abyste měnily věci, které by se mohly stát, nebo proto, abyste se podporovaly při tom, co se mohlo dít. Možná byste rády věděly, že jen málo z toho, co jste udělaly, bylo podle plánu. Hvězdy, které vás vedly, slunce a měsíc zde jednoduše byli, aby vám řekli, že je den nebo noc. Takže to, co jste dělaly, nebylo "podle hodin"... a některé z těchto přístupů se vám dnes připomínají. Toto je zpráva pro vás. Vítejte doma! Mnoho z vás vyzývám, abyste pocítily energii tohoto místa a rozpoznaly, jestli je ve vaší Akáše. Nechť oslava započne.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Renata Z. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.