Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův dvacátý šestý channeling

Následující channeling byl přijat 25. července 2016 v Portlandu a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Říkám to pokaždé - můj partner ustupuje stranou, a to velmi výrazně. A opět vám dáváme informaci, která je zásadním způsobem spojená s energií dnešního večera. Říkám to pokaždé, když se sejdeme - můj partner si tento channeling nebude pamatovat. Je to jiné než u ostatních channelingů - z úcty k ženám, šamankám, které jsou zde, a z úcty k historii, kterou v sobě nesou. Opakuji, že tu není žádné tajemství, ale děje se to tak z úcty. A tak také opakujeme - nenechte se zmýlit mužským hlasem. Duch nemá žádné pohlaví. Pro vás je těžké si něco takového představit, protože na vaší planetě a ve vaší realitě jste buď jedno nebo druhé (pohlaví). Ale jedno nebo druhé pohlaví přichází se záležitostmi zodpovědnosti a činy, které jsou připsány jednomu či druhému. A znovu vám říkáme, že vaše Akáša je naplněna tím, na co se rozpomenete - totiž, že jste ukazovaly cestu všem. Planeta je toho doslova plná.

Mnoho, mnoho generací lidstva se podílelo na systému, kdy vaše pohlaví bylo to, ke kterému se vzhlíželo pro radu. A opakujeme, že to bylo intuitivní a přirozené. To, jak je to dnes, je NEpřirozené. A ta nepřirozenost vytváří problémy a potíže, které dnes vidíte. Nebylo by přirozenější pro celé lidstvo obracet se pro radu v duchovní oblasti k těm, které rodí děti a pomáhají celému lidstvu dospět? Je to tak příjemné a přirozené... Ach, dává to takový smysl, aby to dělali všichni muži intuitivně, automaticky - a oni to tak také dělávali. Takže když v lineární pozici myslíte na to, jak to bývalo, pak vás napadne - co si o tom tehdy muži mysleli? Nemysleli si o tom nic - bylo to intuitivní. Bylo to přirozené. Toto je čas, na který chceme, abyste si vzpomněly. A to proto, že vás to nyní posílí, zplnomocní. O tom chci tedy hovořit.

Tak často jsme mluvili o minulosti a o tom, co vás sem dnes přivedlo a přimělo vás uvažovat o tom, jestli jste byly součástí lemurijského sesterstva jakéhokoli druhu nebo jestli si to jenom myslíte. Povím vám, co zde máte společného - je to probuzení Akáši. A probouzení Akáši vás pošťuchuje dost na to, abyste se ptaly, co se to tu děje. Protože staré duše, které jsou dnes ženami, byly ženami i tehdy. A pak ještě mnohokrát. A přestože jste během toho dlouhého času střídaly pohlaví, byly jste ženami dost dlouho na to, abyste se toho účastnily. Nejen v rámci sesterstva, ale účastnily jste se toho, že k vám bylo vzhlíženo pro duchovní rady. To je tedy ve vašich vzpomínkách. A to vás sem také dovedlo. Takže na chvíli zapomeňte na podrobnosti a na to, jestli jste byly skutečně součástí sesterstva v Lemurii. Na tom nesejde. Byly jste součástí něčeho ještě většího - času, kdy bylo k vašemu pohlaví vzhlíženo, kdy jste v duchovních ohledech svou intuicí vedly celé lidstvo. Tak to začalo, víte? Říkali jsme vám to už dřív.

Není to chyba, že když se astronomové rozhodli pojmenovat konstelaci, dali jí jméno Sedm sester. Bylo důležité, aby přiřadili správné pohlaví. Nebyla to náhoda. A ze Sedmi sester, které ve skutečnosti představují 9 hvězd, přišli Plejáďané - a jako první to byly plejádské ženy. A vypadaly tak jako vy. Byly trochu vyšší, ale vypadaly jako vy. Tím byl nastaven model a vidělo to celé lidstvo, včetně Lemurie. Všichni viděli model, kdy ženy byly nositelkami moudrosti. Do toho se právě teď probouzíte. To nakonec někam povede a historie se ohlédne zpět na čas posunu a mimo jiné uvidí rovnováhu, která přišla na planetu. Nebude to tak, že ženy hned znovu převezmou vedení nad všemi duchovními věcmi. Bude to pomalá rovnováha a návrat žen na poradní pozice. Rady budou přicházet od těch, které mají skvělou intuici. A to, které ze dvou pohlaví má lepší intuici, je dobře známo i dnes. Ale probouzíte se do něčeho, čím jste byly - vy všechny. V rámci tohoto probouzení je ale předpojatost a o té chci teď hovořit.

Co uděláte s tímto probouzením? Toto téma navrhla Mele´ha - požádala o něj ještě před channelingem. Z jednoduchého důvodu - protože i ona se to chce dozvědět. Otázka zní - během této nové energie, když se začínáte probouzet do hlubokých věcí a víte, že se váš život navždy změnil, co s tím uděláte? Dokonce se můžete ptát: "Co dál?" Skutečné akášické probuzení je uvědomění, které jste dřív neměly, které je extrémně opravdové, vnímáte ho a věříte, že jste byly součástí něčeho většího, velkolepějšího a odlišného - a to vás mění. Zde je ta předpojatost - v lidské singularitě procházíte procesem, který je extrémně "v přímce", abych tak řekl. Vždy si pak kladete lineární otázky. "Co s tím udělám?" Když dostudujete vysokou školu, koná se slavnostní ceremoniál - probíhá oslava, hraje hudba a přicházejí gratulanti. A někdo z těch starších se pak zeptá: "Co s tím titulem budeš dělat?" (Kryon se směje.) Vy mu odpovídáte: "No, myslím, že půjdu sem a dostanu tuhle práci a pak budu dělat tamto." A předpoklad je, že teď, když jste chytré, tak s tím musíte něco dělat. Musíte NĚKÝM BÝT, musíte to použít. Já pro vás mám jiný předpoklad k přemýšlení. Pojďme se nad ním tedy zamyslet společně...

U některých z vás dochází k probuzení Akáši a některé to cítíte opravdu velmi výrazně. Nedovolte, aby ve vás tato předpojatost vyvolala otázku: "Co s tím udělám?" Dovolte, ať vám představím toto - pokud u vás probíhá probuzení Akáši, do čeho se to probouzíte, dámy? Probouzíte se do reality, kterou jste mívaly. A to začíná měnit samotné vaše postoje a moudrost. Co s tím uděláte? Dovolte, abych vám řekl - nechápete, že když se probouzíte, mění to způsob, jakým se budete rozhodovat? Není to o tom, co s tím UDĚLÁTE, jak to aplikujete - je to o tom, že vás to změnilo a vy jste teď jiné. Není to snad dostatečně dobré? Rozhodnutí, která činíte po probuzení Akáši, jsou naprosto jiná, než jaká byste činily, kdybyste se neprobudily. Rozhodnutí, která učiníte po dosažení vzdělání a praxe, i kdybyste s nimi nikdy nic NEDĚLALY, budou velmi odlišná, než když to vzdělání nikdy nedosáhnete. Takže to není o sezení a přijetí, ani o trpělivosti - ZMĚNILY JSTE SE! To způsobuje probuzení. Probudíte se a jste jiné. Probuzení samo o sobě vytváří jiné vaše JÁ. Nemusíte s tím nic dělat. Nemusíte ho vést na další úroveň. Prostě už jste probuzené. Chci, aby vám to dávalo smysl. Některé věci už jsou prostě takové - dozrajete k jiné realitě, k jiným rozhodnutím. Vaše odpovědi, vaše moudrost - to vše je nyní jiné. To je ten smysl a nic víc.

Mele´ha, ty ses probudila - a dnes tu sedíš s tím, co je před vámi. To je dost dobré a vzešlo to z tvého probuzení. Činíš jiná rozhodnutí. Říkáš ano tam, kde bys ho nikdy dřív neřekla - díky svému probuzení. Dozvídáš se věci - díky svému probuzení. Nikdy se nemusíš ptát, co s tím uděláš. Prostě se jen rozhlédni - dělá se to samo. S pomocí moudrosti, která vzešla z tvého probuzení. A stejné je to s každou ženou, která je zde.

Až odsud odejdete, pokud u vás došlo k probuzení a vy to víte, pak můžete prohlásit, že jste jiné. Budete říkat jiné věci. Budete šířit věci, které jste nikdy dřív nešířily. To pak bude měnit to, co se bude dít - nejen pro vás, ale i pro ty kolem vás. Pokud máte děti, změní to i je. Začínáte chápat, co tím myslím? Není to vždy tak, jak myslíte. A to platí i právě teď.

Pro tentokrát to stačí. Pokračujte v probouzení.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.