Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův dvacátý druhý channeling

Následující channeling byl přijat 17. dubna 2016 ve městě Otawa, Ontario, Kanada a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

PŘENOS MOUDROSTI

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje ÚPLNĚ stranou. A tam musí také zůstat - z úcty k pohlaví, které je přítomno na tomto setkání, z úcty k Akáše a k tomu, o čem toto skutečně je. Ať je vaše vnímání Lemurie jakékoli, pravděpodobně je mylné. (Kryon se pousmál.) Byla to počáteční společnost lidstva, ale nebyla jediná. Byla jen jednou z nich a byla prostá. Tehdejší jazyk byl prostý - s několika písmeny a několika samohláskami. Byl to jednoduchý jazyk a přesto poskládaný takovým způsobem, abyste mohli vyjádřit cokoli jste chtěli říci. Samotná společnost nebyla příliš elegantní. Přesto představovala vysoký kalibr, pokud jde o duchovní smýšlení. Je skutečně těžké vám sdělit, co jste tehdy dělaly. A za celou tu dobu, co se o to snažím, jsem vám ještě nepověděl o všech těch obřadech (ale udělám to) a o všem, co se tam odehrávalo. Nyní ale nechci vše shrnout, protože si to můžete znovu poslechnout (přečíst) v předchozích channelinzích. Chci na to navázat. Můžete se zeptat Mele´ha, protože ona zná mnoho věcí, které channeluji. Cítí to.

Lidská Akáša je jiná než myslíte. Mnohé jste zde, protože si na některé věci vzpomínáte. Nebo si na ně chcete vzpomenout. Ne všechny jste si vědomy Lemurie a přesto je cosi dokonce i v tom jméně, co ve vás takzvaně rozezní zvon... Cosi vám na buněčné úrovni připomíná, že jste sehrály svou zásadní roli v historii lidstva coby ženy. Mluvíme o ženské energii, která je zde. Je to jemná, nádherná energie a to byla i energie Lemurie. A tato ženská energie byla skutečně uctívaná a vážená. Byla v rovnováze s muži a to už jsme vám říkali.

Možná se ptáte: "Co jsme v té Lemurii dělaly?" Dovolte, abych vám to pověděl. Vykonávaly jste obřad. A když jste ho dokončily, vykonaly jste další obřad... To je velmi běžné u prostých kultur. Existovaly obřady pro všechno. Pokud o tom chcete důkaz, podívejte se na domorodé národy - dokonce i dnes. Můžete s nimi strávit jediný den a přesto se u nich setkáte s obřady. Obřady kolem čehokoli, v čem vnímají energii. Tehdy chyběl jen jediný obřad - obřad za předky. Chápete? Oni žádné neměli. Ale vykonávali obřady pro všechny ostatní energie na planetě - pro počasí, pro lov ryb, pro poděkování Gaie, pro zdraví a delší život... Obřady byly velmi běžné. A já vám nyní chci povědět o jednom, o kterém jsme nikdy nemluvili. Přicházím s ním proto, že ho možná jednou budete chtít obnovit, Mele´ha, a není jen pro ženy.

V lemurijštině existovalo jedno poměrně dlouhé slovo, které v překladu znamená "přenos". A ve skutečnosti označovalo schopnost přesunout energii z jednoho místa na jiné. V případě tohoto obřadu, který jste vykonávaly vy spolu s muži, to byl přenos mužských a ženských energií. Když jste toto dle tradice dělali dostatečně dlouho, předali jste svou moudrost a své znalosti jinému člověku... Vytvořili jste kruh. Mnohé z žen (nikoli všechny) byly v určitém věku - byly to stařešiny. A ženy stály v tomto kruhu tváří směrem ven. Pro každou ženu zde byl muž. Bylo to privilegiem nejstarších mužů ve vesnici, že mohli stát tváří v tvář ženám v kruhu. Takže zde byl kruh žen hledících vně a kruh mužů hledících dovnitř kruhu. Tváří v tvář, velmi blízko u sebe. Ten obřad trval nějakou dobu a byl zde někdo, kdo ho vedl. A žena, která ho vedla, neměla žádného partnera pro tento přenos. Velmi často to byla Mele´ha - která, mimochodem, neměla žádného partnera. To je také velmi běžné pro šamanské energie kdekoli na planetě. A v té době to platilo obzvlášť. Partneři představovali rozptýlení. A tak ona tedy vedla tento kruh. Bylo to však jiné, než myslíte. Probíhalo tam něco, co byste nyní nazvali meditace, ale ve skutečnosti to nebyla žádná meditace. Bylo to rozpomenutí založené na lemurijské energii - rozpomenutí na to, co vám předali Plejáďané. Bylo to rozpomenutí na učení té země. A tehdy jste uchopily za ruce muže před sebou. Pochopitelně jste je všechny znaly, protože byli součástí vesnice. Muži vás drželi za ruce, vy jste držely je a vzájemně jste si hleděli do očí kvůli onomu přenosu. Myšlenkou a tradicí bylo, že jste svou moudrost v určité formě předaly jim, a oni zase svou moudrost předali vám - ta jejich moudrost byla jiná, protože to byli muži. Téměř jako meditace s otevřenýma očima. Doslova jste si vzájemně zírali do očí.

V Lemurii existoval určitý specifický druh rychle hořící rostliny a vy jste ji pojmenovali "rychle hořící". Měly jste z ní uprostřed kruhu hromádku z klacíků určité délky. Když jeden tento klacík dohořel, pak vás muži pustili a přesunuli se o jednu ženu doprava. Tehdy byl zapálen další klacík a když i on dohořel, všichni muži se opět přesunuli o jednu ženu doprava... Počet mužů a žen určoval dobu trvání obřadu. Podívejte, co jste tehdy dělali. Bylo to úplné uctění moudrosti obou pohlaví, které všichni sdíleli. Ti starší získali nejvíc. A i to byla tradice. Byl to kruh moudrosti, který zahrnoval muže i ženy.

Dovolte, abych vám něco pověděl. Každý to cítil. Každý to cítil. Muži si to užívali, protože to pro ně představovalo duchovní spojení. Ženy si to užívaly, protože díky tomu mohly prožít to, co měli muži - byla to úcta k nim (ženám). Bylo to velmi speciální. Neodehrávalo se to tak často, takže když se to konalo, zbytek vesnice to sledoval. A na konci, když se všichni vystřídali, podělili a jejich oční kontakt skončil, pustili se a muži se otočili směrem k přihlížejícím, takže nyní všichni hleděli směrem ven. A všichni ti přihlížející stáli a tleskali.

A to byla jen jedna z mnoha věcí, které jste dělaly. Tak jiné než dnes. Bylo to uctění pohlaví. Nebyly to tehdy jen ženy, ale byla to úcta k ženám za to, co dělaly...

Jsem si jistý, že toho bude víc, ale pro tuto chvíli je to vše. Nechť setkání započne.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie K. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.