Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův dvacátý channeling

Následující channeling byl přijat 21. února 2016 v Jacksonville, Florida a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jestliže jste to dosud ještě neslyšely, Duch nemá pohlaví. Můj partner je v tomto životě mužem. V těchto poselstvích ustupuje stranou na místo, kde před ním blokuji to, co je říkáno. Když se to stalo poprvé, myslel si, že je něco velmi špatně, protože byl vždy schopný poslouchat. Je to součást naší smlouvy. Není zde nic tajného, co by mělo být drženo dál od mužů. Důvod, proč není můj partner vědomě přítomen, dokonce i nyní, a důvod, proč musí poslouchat nahrávky, aby pochopil, co jsem řekl, dokonce i nyní, je úcta k ženství, které je zde přítomno. Toto je sesterstvo. A on (partner) zde není. Rád bych, abyste to pochopily.

Není žádný "bezpohlavní" způsob, kterým zde můžeme prezentovat. My jsme buď jedno nebo druhé, lidé jsou buď jedno nebo druhé! Na té straně závoje, v níž je Stvořitel, nemáte vůbec žádné biologické části. Je zde pouze láska. A tak to říkáme znovu. Nenechte se oklamat hlasem, když hovoříme o ženských věcech a když s vámi zkoumáme tu část vás, která vás sem přivedla. Hovořili jsme o sesterstvu mnohokrát, abyste pochopily, že je skutečné. Dokonce i v jazyce, který dnes používáme, to znamená sesterstvo. Sesterstvo představuje skupinu žen, které jsou společně spřízněné jako rodina. Nejlepší výraz by mohl být "sestra".

Ten výraz v Lemurii vyjadřoval rodinu. Ale "ženskou" rodinu. Znamená to totéž. A s těmito výrazy přichází další význam, protože bylo jednoduše předpokládáno a chápáno, že ženská energie je také ta, která spirituálně "pečuje" o společnosti. Stará se o ně. Ženy byly vždycky, vždycky pečovatelky. Bylo to intuitivní ve všech společnostech v Lemurii. A že jich bylo mnoho. Bylo to rozsáhlé místo. Vždy zde bylo porozumění, že ženy jsou ty, které se starají o veškeré duchovní věci. Bylo to tak intuitivní, stejně jako otázka, kdo by měl pečovat o děti. Rodíte děti, pečujete o děti, a tak se také staráte o duchovní otázky společnosti. Bylo to přirozené. Jste to VY. Ale to na vás klade zodpovědnost a někteří to nazývají moc. Někteří by to dokonce nazvali mocí posvátného ženství. A měli by úplnou pravdu.

Také bych rád zopakoval, jak to dělám vždy, že nebylo žádné oddělení pohlaví. Nic takového jako dnes. Bylo to něco jako "rozpoznání", co dělají ženy a co muži. Žádné dělení, žádné oddělování, jako situace, kdy překročíte hranici a uděláte špatnou věc. Existovaly předpoklady toho, co přicházelo intuitivně. Už jsme o tom dokonce v minulosti hovořili, když jsme zde byli naposledy. "Kdo by měl přirozeně uvařit rybu, kterou ulovil muž?" A odpověď byla: "Muž!" Uvařil, co chytil. Ženy se staraly o děti. Měly děti, takže o ně pečovaly. Je to součást toho, co dělaly. Muži měli rybu, chytili ji a uvařili. Absolutně intuitivní. Nádherný respekt jednoho k druhému.

Také jsme dříve hovořili o respektování žen, o jejich uctění - o ekvivalentu dnešního svatého Valentýna, kdy si muži na nějakou dobu vzali děti a nechali ženy odpočívat. Je zde přátelství a respekt. To je božská moc posvátného ženství! Kdybyste se mohli vrátit a opravdu se podívat, jaká ta síla skutečně byla, byla to síla toho, že jste byly respektovány, že jste znaly své místo, zodpovědnost za "vedení" lidí kolem vás v duchovním smyslu. A to je úchvatná moc.

Vrací se to. Nepleťte se, ať vaše myšlenky neklesnou k vysvětlení, že budete mít znovu sesterstvo. Nebudete. Ne docela. To, co se vrací, je rozpoznání vašeho místa a ženské posvátné moci vést ostatní. Je zajímavé, že když se rozhlédnete po světě metafyziky, většina z těch, kteří říkají, že jsou léčitelé a terapeuti (regresní/čtenáři energií), jsou ženy. Je to zcela přirozené. A je intuitivní, že by to tak mělo být. Zaujímají své místo, přesně jako ho zaujímaly dříve. Berou si svou moc.

Jestliže dnes uchopíte svou posvátnou ženskou moc, co budete dělat? Co to znamená? Jak se cítíte? Hovořím k vám bez podtextu pohlaví a říkám, že to přichází. Ne nutně způsobem, jakým myslíte, ale v určitých společnostech se objeví postupné změny a budou elegantní a moudré, kdy vám znovu začnou odhalovat informace o tom, co je vedení. Až zde bude rozpoznání toho, že ženy mohou vést ostatní lépe, protože mají lepší intuitivní nástroje, že mohou lépe vést lidi duchovně, to bude to, k čemu směřujete - k moudrému posvátnému ženství. Vzít si svou moc ale neznamená uchopit meč! Vzít si svou moc neznamená povstat proti čemukoliv jinému! Vzít si svou moc znamená být připravená pro posvátné a moudré vedení rodin, můžu i žen, kteří se vás podívají a řeknou: "Rozumíme, že to máš. Pojďme to použít."

Muži se k vám jako muži svým způsobem skloní, jejich vlastním způsobem, ne povýšeně, ale příjemným způsobem, který říká: "To je to, co bys měla dělat.Vidíme to. Proč nejsi tou, která nás vede?" Víc a víc zde budou ženské ministryně (pozn. překl.: minister v AJ znamená i druh duchovní služby, není jasné, jestli Kryon nenaznačoval i částečnou službu v církvi, kterou už nyní papež připustil - při vedení některých obřadů, kněžství žen zatím odmítá). Časem, a to je předpověď, dojde i na druh ženských kněžek. Musí to tak být, musí to přijít. A přijde. Skutečná moc posvátného ženství spočívá v moudrém vedení. Tak jak vedete své děti, povedete i Zemi.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Renata Z. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.