Lemurijské sesterstvo
Kryonovy channelingy

Kryonův osmnáctý channeling

Následující channeling byl přijat v San Antoniu 23. ledna 2016 a je určen výhradně pro Lemurijské sesterstvo!!!

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

Takovýto channeling je jiný - to protože se týká sesterstva a všeho, co je kolem něj. Je jiný pro mého partnera. Ustupuje stranou a zůstává stranou. Poprvé to uslyší, až bude kontrolovat, že se to dobře nahrálo. To není typické. Po všechny ty roky ustupuje stranou, ale zároveň poslouchá, ale v těchto případech je to blokováno. Vše je to blokováno pro sesterstvo. Řekli jsme to už dříve, a pokud posloucháte tyto zprávy, řekneme to znova. Nenechte se zmýlit zabarvením hlasu mého partnera, protože v tento moment se díváte na čistě ženskou energii. V tuto dobu, kdy jsem s vámi, nemám pohlaví. Je to důležité pro čistotu poselství, aby bylo tak srozumitelné, jak jen může být. Čistota soucitu ženské dárkyně života. Je to důležité, když s vámi hovoříme. Tolik důležité, že ho (partnera) odsunuji stranou, jakkoli je to pro něj nepohodlné.

Toto je sesterstvo. Předpoklad byl vždy stejný - že v Lemurii bylo něco, co se nazývalo "sesterstvo". Představovalo to seskupení žen poskytujících božské vedení, které pečovaly o muže. Se souhlasem mužů byly ženy tzv. spirituálními průvodkyněmi ke všemu, co existovalo, a kdybyste se v té době v dané společnosti zeptali mužů, proč to tak bylo, dívali by se na vás s údivem - jako byste se jich ptali: "Proč jsou to ženy, kdo rodí?" A jejich odpověď by byla ta nejlepší, kterou měli, a to, že ženy mají určitou "výbavu", aby byly spirituálními průvodkyněmi. Mají intuici. A je to normální, je to přirozené. A pak by se vás ti muži zeptali: "Takhle to není všude?" Takže zde byly předpoklady a logika, která vyžadovala, aby se že ženy staraly o to, co je duchovní. Máte pro to vybavení stejně jako intuici. Já tam byl.

Mnohokrát jsme hovořili o starodávných způsobech života, o tom, co jste dokázaly. Už jsme mluvili o tom, jaká byla pravděpodobnost, že jste tam byly coby ženy. A nemá to vůbec co dělat s pravděpodobností. Neexistují žádné náhody, drahé dámy. Tentokrát, v nové energii, jste opět ženami. A je nutné, aby to tak bylo, protože vy, které jste byly v Lemurii v oněch dávných dobách, toto nesete ve své Akáše. To "vybavení" je stále tady! Abyste mohly mluvit k Duchu způsoby, které mají moudrost. Cítíte to. My to cítíme.

Můžete to opravdu cítit? Když se skutečně podíváte hluboko do svého nitra, řekly byste: "Vím toho hodně o lásce a soucitu. Jsem velmi dobře vybavená k tomu, abych hovořila s Duchem, pro ostatní, abych nesla světlo pro ostatní." Ženy byly vždy pečovatelkami. Vždycky. VŽDYCKY! Dokážete vidět tu péči jako duchovní, stejně jako udržování věcí pohromadě? Pomáhání ostatním v kmeni, s kulturou, s řešením situací... Protože vy jste věděly... A teď jste zde, jednou nohou v dávné zemi zvané Lemurie, rozpoznávající to, co bylo sesterstvo, co bylo duchovní, vhodné a krásné, a zároveň jste moderními ženami tohoto roku.

Jsou určité věci, které se na této planetě nikdy nezmění. Jedna z nich je to, kdo jste. Kým jste své rodině, jako pečovatelky, když nosíte děti. Všichni na této Zemi přišli skrze vás. VŠICHNI. Ať už to jsou další ženy, bojovníci země, všichni prošli skrze vás. Je něco, co musí být řečeno, protože faktem je, že děti jako první vidí ženskou energii. První hlas, které dítě slyší blízko nad sebou, a polibky, které přijímá. Mužská či ženská energie? Je to ženská energie. Nedává vám smysl, že toto je přivádí k těm věcem, které jsou duchovní, k vedení, které potřebují pro život? To jste dělaly, a stále to děláte.

Rád bych hovořil o něčem, co jsem nikdy neřekl. Existuje síla v kolektivní Akáši. Dovolte mi to vysvětlit. Jestliže je to pravda, tak většina z vás, ne-li všechny, nesete v Akáše "informace", které jsou starodávné a vedou celou cestou zpět k těmto záležitostem, které nazýváme "sesterstvo", a jste si na určité úrovni vědomy všeho, co říkám. Toho, že jste tam byly a podílely se na tom. Víte, že jste byly pečovatelky, znaly jste svou roli a víte, jak jste pomáhaly ostatním svým spirituálním vedením. Víte, že vás ostatní poslouchali kvůli vašemu vedení. Víte, že jste byly respektovány. To je ve vaší Akáše. Existuje rčení, které říká, že když se dva společně sejdou, znamená to víc síly. Například modlitba je vyslyšena dříve a rychleji díky shromáždění množství lidí stejného smýšlení. Ale co kolektivní Akáša? Co když všechny máte určitou Akášickou paměť, ne nutně ze stejné doby, protože Lemurie trvala mnoho let, ale všechny jste se podílely na stejných činnostech, které měly stejnou energii. Vy všechny.

Toto vám dnes předkládám. Toto je seskupení sesterstva, schopnost to cítit, nést, vidět, rozpoznat. A první věc a první zkouška je vidět tu hodnotu. Je důležité, abyste to viděly, protože je to důležité pro planetu, která to nyní potřebuje OD VÁS. Ženy se ptaly, kdy se Země změní, a vrátí se zpět k bodu, kdy veškeré lidstvo uvidí, co říkáte, a bude s tím souznít. Návrat k opravdu soucitnému ženskému vedení pro duchovní Zemi. Odpovím vám toto: "Potrvá to déle, než byste chtěly." Nicméně by vás to vůbec nemělo odradit, protože vy máte kolektivní Akášu! A ta je velmi silná díky skutečnosti, že jste tam všechny byly, prošly tím a teď zde sedíte ve své Akáše a můžete to vynést na světlo. Právě teď. Poslouchejte mě. Můžete začít být průvodkyněmi už teď, jako moderní ženy, kterými jste. Bez toho, aby to kdokoli musel schválit či si toho vůbec všiml... nemusí si toho ani všimnout, protože síla, jakou máte coby spirituální průvodkyně pro vaši kulturu a pro tuto planetu zůstává VAŠE. Jinými slovy, právě teď můžete ovlivnit věci, protože nesete svou Akášu a víte jak.

A ať už to zbytek planety uvidí nebo ne, či vás za to bude obdivovat, nebo dokonce uzná, že jste zde, je irelevantní. Protože máte takový druh síly, který proniká věcmi a vytváří rozdíl. Jste pečovatelkami. A energie planety to rozpozná. Gaia vás bude následovat a spolupracovat s tím, co děláte. Energie tohoto dne bude spolupracovat a následovat to, co děláte. Možná už je načase, aby moderní žena myslela starodávnými způsoby a začala pomáhat. Pomáhat kultuře, pomáhat mužům, dokonce i když si toho nebudou vědomi! "Energetické elektrárny", kterými jste, skutečně prostupují energií míst, kde se nacházíte. Duchovní pečovatelky. Každá z vás. Je to mocné, opravdu je. Mělo by to ve vás rezonovat pravdou, skutečně rezonovat. Takže jako moderní ženy, kterými jste, a s pradávnými způsoby, které nesete, jste dnes velmi dobře vybaveny, abyste pokračovaly v tom, co děláte. A tím pro dnešek končíme.

A tak to je.


Kryon

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Renata Z. (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám. Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm, aby se sám či spíše sama rozhodla. Děkujeme.